Remixlive Mac激活版
DJ软件

Remixlive Mac激活版

要创建独特的歌曲吗?录制现场输入通过麦克风或声卡和捕捉任何声音,声音或乐器。微调您的样品通过...
Remixlive mac
DJ软件

Remixlive mac

全新版本remixlive,重新设计专为Mac。remixlive MAC的设计是为了利用任...
Program4Pc DJ Music Mixer
DJ软件

Program4Pc DJ Music Mixer

它是面向专业和新手DJ的先进,有抱负的DJ软件。DJ音乐混音器的创新功能集,可靠的音频混音引...